GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi: 11.10.2022

Giriş

Mtek Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Mtek”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğinizi önemsiyoruz. Bu nedenle; bu Gizlilik Politikasını, KidzJungle isimli uygulamamıza (“KidzJungle”) erişirken ve KidzJungle’ı kullanırken veri sorumlusu olan Mtek’e sağlayacağınız kişisel verilerinizin korunması hakkında sizi aydınlatmak amacıyla oluşturduk.

Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu Gizlilik Politikası yalnızca KidzJungle için geçerli olup; kabul etmediğiniz şartlar varsa, KidzJungle’ı kullanmaya devam etmemelisiniz.

Üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar

KidzJungle’daki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu internet siteleri, bu Gizlilik Politikası kapsamında olmadığından bunlara ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle kişisel verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumanızı öneriyoruz. KidzJungle üçüncü kişiler ile sizin şahsi verilerinizi paylaşmamaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz

KidzJungle’a kayıt olurken bize doğrudan sadece eposta adresinizi sağlarsınız.

KidzJungle’ı çocuğunuzun kullanabilmesi için çocuğunuzu eklerken bizimle doğrudan paylaştığınız çocuğunuzun ismini, doğum yılını kaydediyoruz.

Kidzjungle’ı kullanırken hangi sayfalara erişim sağlandığı ve erişim zamanı, hangi içeriklerin izlendiği, hangi oyunların oynandığı, cihaz ID’si ve ekranda geçirilen süre bilgisini gibi KidzJungle’daki hareketler gibi uygulamayı ne şekilde kullandığınıza ilişkin verilerinizi topluyoruz.

Topladığımız kişisel verilerinizi KidzJungle’a kayıtlı olduğunuz süre boyunca sistemlerimizde saklıyoruz.

Kişisel verilerinizin kullanım amacı

Bize doğrudan sağladığınız verileri kullanıcı profilinizi oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, uygulamayı kullanırken size hitap edebilmemiz, uygulamamızdaki özelliklerden faydalanabilmeniz amacıyla kullanılmaktadır. KidzJungle’ı kullanırken bize sağladığınız verileri, KidzJungle’ın kullanımını kontrol edebilmeniz , uygulamayı kullanırken size hitap edebilmemiz ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla işliyoruz.

Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesidir.

Kişisel verilerinizin aktarımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi kurum ve kuruluşlarla mahkemelerden gelen yürürlükte olan bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında kişisel verilerinizi 3. kişilere aktarmıyoruz.

KidzJungle’ı kullanımınıza ilişkin ölçüm ve analiz konusunda destek aldığımız yerli ve yabancı hizmet sağlayıcılarımızla kişisel verilerinizi anonimleştirerek paylaşıyoruz.

Yaş sınırı

KidzJungle’da kendi adınıza hesap açarak kayıt olabilmeniz için en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir. Eğer 18 yaşının altında, ancak 13 yaşında veya üzerindeyseniz, yasal temsilciniz tarafından adınıza hesap açılabilir ve kişisel verileriniz paylaşılabilir. 13 yaşının altındaki çocukların kişisel verilerini bilerek toplamayız. Bu çerçevede; eğer 13 yaşının altındaysanız lütfen kişisel verilerinizi bizimle paylaşmayınız.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

MTEK’e sağladığınız kişisel verilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi ve işlenen kişisel verilerin kopyasını talep etme hakkı

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı

h) Kişisel verilerin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme

ı) İşlenen kişisel verilerin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı

i) Kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkı

j) Açık rıza kapsamında işlenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rızayı geri çekme hakkı

k) Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu veya yerel veri koruma kurumunuza şikayette bulunma hakkı

Değişiklikler

Gizlilik Politikası’nı tarafınıza önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz. Bu nedenle; Gizlilik Politikası’nı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz. Gizlilik Politikası’nı esaslı değişiklikler yapılması halinde ise tarafınıza önceden bildirim yapacağız.

İletişim

Gizlilik Politikası’yla ilgili soru ve yorumlarınız için aşağıdaki yöntemleri kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eposta adresi: info@mtekbilisim.com

Posta adresi: Mtek Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Levent Mah. Zambaklı Sok. No. 10 Beşiktaş - İstanbul